วันที่   1   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องศรีเมืองปทุม
13.00-16.30 น.
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 2  นางสาวทราย ปรานสุจริต