วันที่   28   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-16.30 น.
  - รับยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียนรอบสอง
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 10 - 50  นายอาทิตย์ เงินมาก
ห้องปทุมทิพ
08.30-16.30 น.
  - ขอยืมโน๊ตบุค
  - ขอใช้
 5  นายธนากร จันทร์รักษ์
ห้องศรีเมืองปทุม
13.00-16.30 น.
  -  - ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 18  นายธนากร จันทร์รักษ์