วันที่   20   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องศรีเมืองปทุม
13.00-16.30 น.
  - ประชุม อ.ค.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 18  นายธนากร จันทร์รักษ์