วันที่   28   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - กลั่นกรองย้าย ผบ.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 10  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องศรีเมืองปทุม
13.00-16.30 น.
  - ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 9/2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 18  นายธนากร จันทร์รักษ์