วันที่   6   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องศรีเมืองปทุม
13.00-16.30 น.
  - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 13  นางสาวแก้วตา ไพรงาม