สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2022 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.ปทุมธานี
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อโรงเรียน 

   1   โรงเรียนปทุมวิไล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายเอกพรต สมุทธานนท์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   2   โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
  ผู้อำนวยการ  นายอํานาจ จันทร์พางาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง)
  ผู้อำนวยการ  นางสุมาลี รามฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ๅๅ

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสมศักดิ์ สุมน
  ที่ตั้ง  101 ม.8 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
  เบอร์โทร  02-1941455

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร) ในพระราชูปถมภ์ฯ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางอัญชลี เกตุบำรุง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  dp5@hs.ac.th

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายชาลี วัฒนเขจร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sombun1@hotmail.com

  
   7   โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายเจริญ บัวลี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบัวแก้วเกษร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุชาติ กรดงาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   9   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายอธิปย์ อู่แก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  ผู้อำนวยการ  นายสมร ปาโท
  ที่ตั้ง  51 หมู่ 6 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
  เบอร์โทร  administrative@pccp.ac.th

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนชัยสิทธาวาส (พัฒน์ สายบำรุง)
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสมเกียรติ บาลลา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ๅๅ

  
   12   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ชนัญชิดา ม่วงทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  02-593-1965

  
   13   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
  ผู้อำนวยการ  นายสุรศักดิ์ พะประโคน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  auchanam.bewty@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนธัญรัตน์
  ผู้อำนวยการ  นายสาคร ไปด้วย
  ที่ตั้ง  104 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  เบอร์โทร  025771577

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนธัญรัตน์
  ผู้อำนวยการ  นายสาคร ไปด้วย
  ที่ตั้ง  104 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  เบอร์โทร  025771577

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนสายปัญญารังสิต
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายธนพจ แก้ววงษา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนธัญบุรี
  ผู้อำนวยการ  นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  narissara2ny@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
  ผู้อำนวยการ  นายพิษณุ เดชใด
  ที่ตั้ง  80/4 หมู่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  เบอร์โทร  02 - 5691051

  
   19   โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
  ผู้อำนวยการ  นายณพงศ์ เลื่อมใส
  ที่ตั้ง  37 หมู่ 4 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  เบอร์โทร  021901003

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
  ผู้อำนวยการ  นายวิสูตร คำนวนศักดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัตนวดี โมรากุล
  ที่ตั้ง  99 หมู่ 16 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
  เบอร์โทร  02-5320569 02-5320571

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
My Office V 6.4 final- 2021 Copyright @T&T-2021 All rights reserved.